RRI Palangka Raya, Borneo, 3325 kHz.

Recorded 29.12.2011, 3325 kHz, 22.30 UTC, NetSDR – SDR Radio.com (Remote), Beverage Antenna 100 mt > Asia.

Advertisement